Skip to main content Skip to secondary navigation

2012 List of Participants

Main content start

BGP,CNPC

 1. Jiaming Cai
 2. Benxi Ke

BHP Billiton

 1. Stephen Whitney

BP

 1. Raymond Abma
 2. Madhav Vyas
 3. Ganyuan Xia
 4. Jianhua Yu

CGGVeritas

 1. Sergio Grion
 2. Carl Notfors
 3. Can Peng
 4. Risto Siliqi
 5. Bing Tang
 6. Guoyang Ye
 7. Yu Zhang

Chevron

 1. Guojian Shan
 2. John Washbourne

ConocoPhillips

 1. Jun Cao
 2. Yunqing Shen
 3. Jianxin Yuan

Eni E&P

 1. Jacopo Panizzardi

ExxonMobil

 1. Anatoly Baumstein
 2. Young Ho Cha
 3. William Curry
 4. Thomas Dickens
 5. Yaofeng He
 6. Sunwoong Lee
 7. Jerry Krebs
 8. Peter Traynin
 9. Tetyana Vdovina

FairfieldNodal

 1. Lewei Mo
 2. William Schneider
 3. Michael Sullivan

Hess Corporation

 1. Thomas Cullison
 2. Scott Morton
 3. Sergey Terentyev

ION Geophysical/GX Technology

 1. Robert Bloor
 2. Zhijiang Luo
 3. David Yingst

Petrobras

 1. Claudio Guerra

PGS

 1. Nizar Chemingui
 2. Alejandro Valenciano
 3. Chaoguang Zhou
 4. Kathy Zou

Saudi Aramco

 1. Tim Keho
 2. Yi Luo

Shell

 1. Qin Cao
 2. Anu Chandran

Statoil

 1. Hongbo Zhou

TGS

 1. Shuqian Dong
 2. Xinyi Sun
 3. Xiang Xiao

Total

 1. Francois Audebert
 2. Huimin Guan

WesternGeco

 1. Kun Jiao
 2. Dave Nichols

SEP Faculty & Staff

 1. Biondo Biondi
 2. Jon Claerbout
 3. Robert Clapp
 4. Antoine Guitton
 5. Diane Lau
 6. Stewart Levin
 7. Shuki Ronen

SEP Students

 1. Ali Almomin
 2. Ohad Barak
 3. Jason Chang
 4. Sjoerd de Ridder
 5. Noha Farghal
 6. Qiang Fu
 7. Adam Halpert
 8. Chris Leader
 9. Yunyue (Elita) Li
 10. Musa Maharramov
 11. Xukai Shen
 12. Yi Shen
 13. Mandy Wong
 14. Yang Zhang

Family/Guests

 1. Diane Claerbout (SEP)
 2. Luis Canales (SEP)
 3. Dan Hollis (NodalSeismic)
 4. Gress Kadare (CGGVeritas)
 5. Liudmila Kamaeva (Hess)
 6. Yang Yu (BP)